7eme Arrondissement, Quarter Habbena, N'djamena-TCHAD
trende

Sağlık Projeleri

Anasayfa » Sağlık Projeleri

 

Su ve gıda gibi insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri de sağlık hakkı olmasına rağmen bu noktada da ne yazık ki Çad’da çok büyük eksiklikler yaşanmaktadır. Hastane ve doktor yetersizliğinden dolayı Çad’ın çok büyük kısmı hiçbir sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu sebeple, sağlık projeleri bizler için çok önemlidir. Sağlık projelerimizi; sağlık ocağı yapımı, genel sağlık taraması, diş taraması, katarak tedavisi, sünnet, seyyar klinik, ilaç temini ve sağlık malzemesi yardımları başlıkları ile sıralayabiliriz.

KATARAKT
Katarakt çok zor ve büyük bir operasyon gerektirmediği halde güneşli hava, yetersiz beslenme ve genetik sebeplerden dolayı Çad’ın en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Bu duruma, göz doktoru sayısının yetersizliği de eklenince özellikle kırsal kesimlerde birçok hasta, karanlığa mahkum yaşamaktadır. Bu sebeple OHAD Afrika olarak, bu tedaviye çok önem veriyoruz ve “Görmeyenleri, görmezden gelemezdik” diyoruz.

SAĞLIK TARAMASI
Çad’da susuzluk; gıda ve ziraatı etkilediği kadar, kişisel hijyen eksikliğinden dolayısı sağlık sorunlarının da temelini oluşmaktadır. Su sorununa, ülkedeki doktor ve hastane sayısının yetersizliği de eklenince Çad’ın %80 ‘i sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu sebeple OHAD Afrika olarak, Çad’ın en fakir köylerine kadar sağlık hizmeti götürmekteyiz.

DİŞ TARAMASI
Sağlık taraması için söylediğimiz her şey diş taraması hizmetlerimiz için de geçerlidir. Susuzluk ve doktorsuzluk yine burada ki en temel sorundur. Çad’da diş apsesi gibi basit bir sorundan dahi
binlerce kişi zehirlenip hayatını kaybetmektedir. Bu sebeple OHAD Afrika olarak, Çad’ın en fakir köylerine kadar diş sağlığı hizmetleri sunarak insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

SÜNNET
Dini bir vecibe olan sünnet, aynı zamanda steril ortamlarda ve ehli kişiler tarafından yapılmadığı takdirde can kayıplarına sebep olabilir. OHAD Afrika olarak, maddi imkanı olmayan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Tüm bu işlemler uzman doktor ve sağlık mensuplarıyla sağlık açısından uygun şartlarda yapılır.

SEYYAR KLİNİK

Yeteri kadar beslenmemek ve susuzluğa bağlı hijyen eksikliği hastalıklara ne yazık ki davetiye çıkartmaktadır. Bu duruma hastane ve doktor yetersizliği de eklenince, sağlık sorunları Çad’ın
kanayan yarası haline gelmektedir. OHAD Afrika olarak doktor, hastane ve ekipman yetersizliğini bir nebze de olsa gidermek adına, seyyar klinik hizmeti vererek, sağlıksız bir hayatta var olmaya
çalışan Çad halkını destekliyoruz.

İLAÇ YARDIMI

Sağlık, insanlar için gıda ve su kadar önemlidir. Bizler için sağlık sorunu dahi sayılmayacak durumlar, ne yazık ki Çad‘da insanların hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Örneğin dişi apse
yapan bir kişinin zehirlenerek yaşamını yitirdiğini düşündüğümüzde ilaç yardımlarının önemini anlayabiliriz. Bu sebeple OHAD Afrika olarak, hem ihtiyaç duyulan ilaçları temin etmeye hem de eksik olan ilaçları tamamlamaya çalışıyoruz.

SAĞLIK EKİPMANI

Seyyar klinik hizmet ve ilaç yardımı gibi önem verdiğimiz bir diğer proje de sağlık ekipmanı teminidir. Çad’da bir çok noktada sağlık hizmetinin eksikliğini gidermeye çalışıyoruz.

Ortalama yaşam süresi 50.4 olan Çad’da her yıl ölen çocuk sayısı 19bin ve bu çocukların %11.9’u 5 yaşın altındadır. Bu yüzyıla yakışmayan oranların ana sebebi; sağlık ve gıda ihtiyaçlarına ulaşılamamasıdır. Bu sebepten; OHAD Afrika olarak en çok sayıda insana sağlık hizmeti ulaştırabilmeyi hedef edinmekteyiz.